top of page

Sun-up RC:ออกอากาศทางช่อง อมรินทร์ทีวี 34 HD

2024年2月3日


NEWS

Sun-up RC:ออกอากาศทางช่อง อมรินทร์ทีวี 34 HD

  1. Amarin TV 34 HD

นายสยามณัฐ พนัสสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ กับทางช่องอมรินทร์ทีวี 34 HD เพื่อหารือเกี่ยวกับนวัตกรรมแนวทางการจัดการขยะของบริษัท ประเด็นสำคัญมีดังต่อไปนี้

 

  • ความสะอาดที่เป็นแบบอย่าง : บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงงานรีไซเคิล ที่สะอาดและปลอดภัยที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากการดำเนินการตามหลัก 5ส และการดำเนินงานด้วยระบบปิด ซึ่งทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็น ควบคู่ไปกับระบบการจัดการของเหลวแบบเอกสิทธิ์เฉพาะของระบบท่อ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

  • โรงงานต้นแบบภายใต้โครงการ BCG : ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างใน Thailand BCG Model ด้วยวิธีการรีไซเคิลตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกนำมาเผาหรือฝังกลบ บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด เป็นสัญลักษณ์ของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการขยะ โดยกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพผ่านการมีส่วนช่วยลดต้นทุนและการลดของเสียให้กับลูกค้า

  • ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน: เรามีความเชี่ยวชาญในการรีไซเคิลตัวทำละลายที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์และการทาสี โดยบริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จะนำตัวทำละลายของเสียมาทำให้บริสุทธิ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และส่งเสริมหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยทำให้การใช้ตัวทำละลายซ้ำได้หลายรอบและช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและการสร้างของเสีย

  • ห้องปฏิบัติการล้ำสมัย: สร้างความโดดเด่นในฐานะโรงงานรีไซเคิลเพียงแห่งเดียวที่มีห้องปฏิบัติการภายในองค์กร พร้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Gas Chromatography และวิธีการไทเทรตแบบ Karl Fischer แบบอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์

  • ผลประโยชน์ของลูกค้า: ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุน การหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการบำบัดของเสีย และการซื้อตัวทำละลายรีไซเคิลในราคาที่ลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่ความคุ้มทุนเท่านั้น คุณภาพของตัวทำละลายรีไซเคิลก็มีความสำคัญเช่นกัน เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการ QA/QC สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน

  • ตอบรับอุตสาหกรรม 4.0 : ระบบอัตโนมัติและการควบคุมคุณภาพช่วยให้มั่นใจในประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ ผ่านการนำระบบ IoT มาใช้และสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0

  • การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง เป็นสื่อกลางในการสนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ จัดลำดับความสำคัญของการรีไซเคิลมากกว่า การเผาหรือการทิ้งอย่างผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการขยะอย่างมีความรับผิดชอบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน


https://youtu.be/gMcn9b35W0I

株式会社サンアップ
bottom of page