top of page

Sun-up TH : แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานคร

2023年7月10日

นาย ซูกิยามะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัน-อัพ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากกรุงเทพมหานคร และเจโทร กรุงเทพฯ ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ดร.เกศรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (รองหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และที่ปรึกษาทางการเงิน) และคณะผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร นายจุน คุโรดะ (อธิการบดี เจโทร กรุงเทพฯ) และสมาชิกเจโทร เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทญี่ปุ่นอีก 9 แห่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เราได้หารือเกี่ยวกับการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน น้ำประปา การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอื่นๆ ผ่านการนำเสนอโดยบริษัทญี่ปุ่น เรานำเสนอโซลูชันของเราเพื่อลดของเสียและป้องกันการทิ้งอย่างผิดกฎหมาย ผ่านบริการรีไซเคิลโซลเว้นท์ และการบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสูง นอกจากนี้เรายังแนะนำโซลูชั่นการประหยัดพลังงาน IoT สำหรับเครื่องปรับอากาศอีกด้วย กรุงเทพมหานครตั้งเป้าที่จะลดก๊าซเรือนกระจก 19% จนถึงปี 2573 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์จนถึงปี 2593 เรายังคงพัฒนาโซลูชั่นของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ เช่นกัน

株式会社サンアップ
bottom of page