top of page

NEWS

Sun-up RC:คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด มีความภาคภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” ภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ เป็นผู้นำที่ทุ่มเทและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด มาตั้งแต่ปี 2562 เขาได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ซึ่งส่งเสริมโมเดล BCG แห่งชาติของประเทศไทยด้วย ซึ่งเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการด้วย

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในประเทศไทย คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ เข้ารับรางวัลจาก คุณจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี” มอบให้กับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในสาขาของตน ในกรณีนี้ คุณสยามณัฐ ได้เคยบรรยายเกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ การอุทิศตนเพื่อวิชาการและสังคมไทยเป็นเหตุผลสำคัญที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและมีส่วนเล็กๆ ในการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของประเทศต่อไป

Quality Person of the Year 1.jpg
Quality Person of the Year 2.jpg
株式会社サンアップ
bottom of page