top of page

NEWS

Sun-up RC : เยี่ยมชมโรงงาน (อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม)

ซัน-อัพ รีไซคลิง เป็นบริษัทรีไซเคิลตัวทำละลายชั้นนำ ได้ให้การต้อนรับ ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคุณหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ในระหว่างการเยี่ยมชม ทีมผู้บริหารของ ซัน-อัพ รีไซคลิง ได้มีโอกาสหารือกับดร.จุลพงษ์ ว่าการดำเนินงานของบริษัทสามารถช่วยลดของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง

การเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการขนส่งขยะในประเทศ โดยเฉพาะทางรถบรรทุก ซัน-อัพ รีไซคลิง เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในแนวทางปฏิบัติในการขนส่งของเสียอย่างมีความรับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นได้จากที่บริษัทเพิ่งได้รับ เครื่องหมาย (Q Mark) เป็นการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากกรมการขนส่งทางบก

ดร.จุลพงษ์ และคุณหร่อหยา ประทับใจในประสิทธิภาพและความสะอาดของโรงงาน ซันอัพ รีไซคลิง ตลอดจนการนำแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เขายกย่อง ซัน-อัพ รีไซคลิง ให้เป็นโรงงานตัวอย่างในแง่ของแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่ยั่งยืน

เราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับ 2 หน่วยงานภาครัฐ และได้หารือเกี่ยวกับวิธีที่เราจะทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่ยั่งยืนและลดของเสียในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้บริการรีไซเคิลตัวทำละลายคุณภาพสูงแก่ลูกค้า เราภูมิใจที่ได้รับการยอมรับในฐานะโรงงานต้นแบบ และจะยังคงทำงานต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต

20221126Sun-upRC-1.jpg
20221126SunupRC-2.jpg
20221126SunupRC-3.jpg
株式会社サンアップ
bottom of page