top of page

NEWS

Sun-up RC:เยี่ยมชมโรงงาน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : BOI)

นาย ชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Sun-up Recycling เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยมี คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พาเยี่ยมชมโรงงาน ในโอกาสนี้ คุณชนินทร์แสดงความยินดีกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมไทยผ่านการรีไซเคิลตัวทำละลายของเสีย

เขาประทับใจกับการดำเนินงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบตามอุตสาหกรรม 4.0 และความสะอาดของสถานที่ นอกจากนี้ ตนยังกล่าวอีกว่าโรงงานแห่งนี้ควรเป็น แบบอย่างสำหรับโมเดล BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่ประเทศไทยส่งเสริม นอกจากนี้เขายังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทเกี่ยวกับการขยายโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากบีโอไอ

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินงานของเราและช่วยเหลือสังคมต่อไป

工場見学(BOI).jpg
工場見学(BOI)2.jpg
株式会社サンアップ
bottom of page