top of page

NEWS

Sun-up RC:เยี่ยมชมโรงงาน (การนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้แห่งประเทศไทย)

คุณณพงส์ อาริยวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Sun-up Recycling เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 คุณณพงส์ ได้พูดคุยกับ คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sun-up Recycling และได้แนะนำโรงงานให้เข้าร่วมโครงการ Eco Excellent ที่ริเริ่มโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยเฉพาะเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งโรงงาน Sun-up Recycling ในมุมมองของคุณณพงส์ สามารถเป็นตัวอย่างของโรงงานที่สะอาดและโรงงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้ นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่า Sun-up Recycling จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนในประเทศไทยโดยการลด VOCs (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) และส่งเสริมหลักการหมุนเวียน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของเราและช่วยเหลือสังคมต่อไป

IEAT Visits SunupRC.jpg
IEAT Visits SunupRC3.jpg
IEAT Visits SunupRC2.jpg
株式会社サンアップ
bottom of page