top of page

NEWS

Sun-up RC:เยี่ยมชมโรงงาน (กระทรวงอุตสาหกรรม)

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกิตติ เหลืองรุจินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซัน-อัพ รีไซคลิง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยมี คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้ง 2 ท่าน และนำเสนอการดำเนินงานรีไซเคิลของโรงงาน

เราได้รับการยกย่องจากการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่สนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 และโรงงานแห่งนี้สามารถเป็นแบบอย่างสำหรับโมเดล BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่ประเทศไทยได้ส่งเสริม เรามีแรงบันดาลใจอย่างมากที่จะพัฒนาการดำเนินงานของเราและช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้น

タイ工業省見学.jpg
タイ工業省見学2.jpg
タイ工業省見学3.jpg
株式会社サンアップ
bottom of page