top of page

NEWS

Sun-up RC:ได้รับประกาศเกียรติคุณในด้านการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด ได้รับ ประกาศเกียรติคุณในด้านการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP)  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงแรงงานจะมอบใบประกาศนี้ให้กับบริษัทที่ทำตามแนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานที่ดี มีความเป็นธรรม มีสวัสดิการที่น่าพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง โดยประธานพิธี ได้แก่ นายไมตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยการเกตเวย์ซิตี้ กนอ. และยังมีบริษัทอื่นๆที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมงานในครั้งนี้

เราทุกคนมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ต่อไป

LINE_ALBUM_2862022_220628.jpg
LINE_ALBUM_2862022_220628_2.jpg
LINE_ALBUM_2862022_220628_0.jpg
株式会社サンアップ
bottom of page