top of page

บริการลอกสี

เรามีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานด้วยการนําเสนอวิธีการลอกสีต่างๆ

เราเสนอวิธีที่ดีที่สุดในการลอกสีตามวัสดุ สี ขนาด ฯลฯ

剥離事業_トップ写真.jpg

วิธีการลอกสี

剥離方法

เราสามารถเสนอวิธีการลอกสีดังต่อไปน้ี เราเสนอวิธีที่ดีที่สุดตามเงื่อนไขของวัสดุรูปร่างและอื่นๆ

วิธีการ

คุณสมบัติที่สําคัญ

Chemical Treatment

ทําความสะอาดสีที่เปื้อนด้วยน้ำยาล้างสีหรือตัวทำละลาย 

เลือกน้ํายาล้างสีที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากเงื่อนไขของวัสดุและสี

・เหมาะสําหรับวัสดุที่ไวต่อความร้อน

・เหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยํา

Mechanical Treatment

ทําความสะอาดสีที่เปื้อนด้วยวิธีการขูดออกด้วยไม้พาย

วิธีการพ่นทรายหรือสังกะสี(Blasting) และ วิธีการฉีดน้ำแรงดันสูง

・ไม่มีการเสื่อมสภาพ

・ไม่มีกลิ่นไม่อันตราย

Thermal Treatment

ทําความสะอาดสีที่เปื้อนด้วยทรายควอทซ์ที่ให้ความร้อน 400-450°C โดยใช้ความร้อนจากการเสียดสี

・ไม่มีการเสื่อมสภาพ

・สามารถทําความสะอาดวัสดุได้ทุกซอก

 ทุกมุม

・สามารถทําความสะอาดวัสดุจํานวนมาก

 ได้ในเวลาอันสั้น

株式会社サンアップ
bottom of page